Sejarah Kerajaan Singasari –¬†Kerajaan Singasari merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok yang mana kerajaan ini berlokasi di Kawasan […]