Ilmusejarah.web.id

Sejarah Kerajaan Singasari – Kerajaan Singasari merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok yang mana kerajaan ini berlokasi di Kawasan […]